Spausdinti

Debatų taisyklės

 

PAGRINDINĖS DEBATŲ TAISYKLĖS

 

 

Debatų tikslas - įtikinti trečiąją, neutralią teisėjų grupę, kad jūsų argumentai yra geresni už oponentų argumentus. Šį, atrodo, paprastą tikslą galima pasiekti naudojant daugybę sudėtingų technikų ir strategijų. Laikui bėgant apie jas sužinosite daugiau, galbūt išvystysite ir savas.

 Dabar reikia atkreipti dėmesį į keletą debatų dalių.

1.Rezoliucija (tema). Tam, kad įvyktų bet kokia diskusija, reikia turėti, apie ką diskutuoti. Edukaciniuose debatuose tas kažkas ir yra rezoliucija. Dažniausiai ji prasideda žodžiais "Teigiama, kad...". Kiekviena mokomųjų debatų forma turi skirtingas rezoliucijas.

2.Teigiančioji pusė. Debatuose teigiantysis arba teigiantieji stengiasi įtikinti teisėją, kad rezoliucija visada arba dažniausiai yra teisinga.

3.Neigiančioji pusė. Neigiantieji siekia įrodyti teisėjui, kad rezoliucija yra klaidinga, arba, kad teigiantieji klaidingai arba netinkamai ją interpretuoja.

4.Argumentai. Savo pozicijos teisingumą geriausia įrodyti argumentais. Tai reiškia, kad jūs suteikiate teisėjui pagrindą tikėti jos teisingumu. Argumentai gali būti silpni arba stiprūs. Žinoma, jūs norėsite suformuluoti pačius stipriausius, labiausiai įtikinančius argumentus. Teisėjai, kurių dauguma yra buvę debatuotojai, yra labai skeptiški. Taigi jie norės matyti, kad jūs labai gerai apgalvojote tiek savo, tiek galimus priešininkų argumentus ir kad jūsų argumentai gali atlaikyti priešininkų puolimus. Apie argumentus plačiau pasakojama ketvirtajame skyriuje.

5.Įrodymai. Kartu su argumentais privaloma pateikti ir įrodymus, kurie paremtų komandos išvedžiojimus. Štai pavyzdys: jūs teisinatės savo mamai, kad pavėlavote į mokyklą, nes buvote sustojęs padėti pakeisti nuleistą padangą. Tai gera priežastis pavėluoti. Šį argumentą mamai ( o debate - teisėjui) įrodote suplėšytais džinsais ir purvinomis rankomis. Įrodymas paremia jūsų argumentą. Debate įrodymai randami ieškant ekspertų nuomonės apie vieną ar kitą argumentą. Įrodymai plačiau aptariami septintajame skyriuje.

6.Kryžminė apklausa. Dažniausiai, nors ne visada, kiekvienam debatuotojui yra suteikiama galimybė atsakyti į priešininko klausimus. Klausimai gali padėti išsiaiškinti priešininkų poziciją, aptikti trūkumus jų kalbose. Čia gautą informaciją jūsų partneris gali panaudoti savo kalboje. Kryžminė apklausa aptariama dešimtajame skyriuje.

7.Sprendimas. Išklausę debatų, abiejų komandų argumentų, teisėjai savo biuleteniuose pažymi, kuri komanda geriau įrodė savo poziciją, t.y. kuri komanda laimėjo.

 

 

 

STRUKTŪRA

 

Debatuojant reikia laikytis tam tikros struktūros. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi galimybę kalbėti, klausinėti ir paruošti savo argumentus. Karlo Popperio debatų programos struktūra yra tokia:

Kalbėtojas                                Laikas
Teig.1    6 minutės
Neig.3 ir Teig.1  3 minutės      (kryžminė apklausa) 
Neig.1 6 minutės
Teig.3 ir Neig.1 3 minutės      (kryžminė apklausa)
Teig.2  6minutės
Neig.1 ir Teig.2  3 minutės      (kryžminė apklausa)
Neig.2 6 minutės
Teig.1 ir Neig.2   3 minutės      (kryžminė apklausa)
Teig.3      5 minutės
Neig.3  5 minutės

 

KALBĖTOJŲ VAIDMENYS

 

Debatų sėkmė priklauso nuo visos komandos darbo. Kaip ir bet kokioje komandoje, kiekvienas narys turi savo vaidmenį. Štai kiekvieno komandos nario užduotys:

 

T1 (I-mas teigiantysis kalbėtojas) 6 min

 • pasveikina oponentus, teisėjus, auditoriją, pristato komandos narius (ypač jei to nepadarė pirmininkaujantis)-primena debatų temą, paaiškina (apibrėžia) pagrindinius temos žodžius ar jų junginius
 • paaiškina komandos nuostatą debatuojamos temos atžvilgiu, pasako apie ką konkrečiai kalbės kiekvienas komandos narys
 • pateikia savus argumentus, juos analizuoja. Baigia kalbą sakydamas, kad yra pasiruošęs kryžminei apklausai.

 

N3 (2min) klausinėja T1-ąjį, stengdamasis pakenkti jos/jo argumentams arba prašo paaiškinti kai kuriuos kalbos momentus. T1 privalo į visus klausimus atsakyti. Jei T1 į klausimą atsako, kad "apie tai kalbės II-asis arba III-asis kalbėtojas", reikia pasirūpinti, kad jie tikrai apie tai kalbėtų. Kryžminė apklausa parodo, kaip atidžiai debatuotojai seka vieni kitų kalbas, kaip sugeba pastebėti net ir mažiausią netikslumą priešininko kalboje. Pavyzdžiui, jei kalbantysis sako "labai mažai žmonių tai žino...", priešininkas visuomet gali įvaryti jį į kampą prašydamas patikslinti "kiek tai yra labai mažai" ir t.t.

N1 (I-mas neigiantysis kalbėtojas) 6 min

 • kaip ir T1, pasveikina dalyvius, sutinka su temos apibrėžimu arba jį atmeta ir pasiūlo savo alternatyvą. Patartina vengti apibrėžimų debatų
 • atmuša T1 argumentus
 • pateikia savo komandos nuostatą debatuojamu klausimu, paskirsto kalbėtojų roles
 • pateikia savo argumentus ar argumentą. Kokią strategiją debatuotojai pasirinkę, t.y. ar pirma atmušti priešininko argumentus, o po to pristatyti savus, ar atvirkščiai, priklauso nuo jų pačių. Svarbu, kad viskas vyktų logiškai ir nuosekliai.
 • N1 baigia kalbą, kaip ir T1, pasakydamas, kad jis pasiruošęs kryžminei apklausai. Jį 2 min. klausinėja T3.

 

T2 (II-as teigiantysis kalbėtojas) 5 min

 • atremia N1 argumentus ir užglaisto teigiančiųjų komandai padarytą žalą
 • išsamiai aiškina savo argumentus, paremia juos įrodymais
 • kiek įmanoma stengiasi atkreipti dėmesį į savo komandos pranašumą prieš neigiančią komandą.
 • T2-ąjį 2 minutes klausinėja N1

 

N2 (II-as neigiantysis kalbėtojas) 5 min

 • atremia T2 argumentus ir bando atstatyti komandai padarytą žalą
 • toliau aiškina savo argumentus, paremia juo įrodymais
 • kaip ir T2 bando atkreipti teisėjų ir auditorijos dėmesį į neigiančiosios komandos pranašumus prieš teigiančiąją
 • N2-ąjį 2 minutes klausinėja T1

 

T3 (III-as teigiantysis kalbėtojas) 5 min

 • atremia neigiančiosios komandos argumentus ir jų įrodymus
 • nauji argumentai draudžiami. Galima naudoti naujus pavyzdžius.
 • Pabrėždamas stipriąsias savo komandos puses, parodo galutinį kontrastą tarp abiejų bylų. Po šios kalbos kryžminė apklausa nevyksta.

 

N3 (III-as neigiantysis kalbėtojas) 5 min

 • daro viską tą patį kaip ir T3, akcentuodamas stipriausius savo komandos punktus ir nepateikdamas naujų argumentų

 

Informaciją apie IDEA (International Debate Education Association) galite rasti: www.idebate.org

Informaciją apie World Schools Debating Championships galite rasti: http://www.schoolsdebate.com

Informaciją apie World Individual Debate and Public Speaking Championships galite rasti: http://www.sjr.mb.ca/debate/Worlddebateandpsgeneral.htm

 fraud lawyer