Naujienos


Projektas: DEBATŲ METODIKOS INTEGRAVIMAS Į FORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMĄ

Baigiamoji konferencija "Inovatyvių ugdymo metodų sklaida"

Virginijos Pakšienės pranešimas apie projekto rezultatus

Dr. Aušros Pocienės projekto veiklų vertinimo prezentacija

Dr. Aušros Pocienės projekto vertinimo analizė

Živilės Meškėlienės pristatymas "Metodinys rinkinys klasės vadovui"

Forumo debatai: Živilės Meškėlienės "teigiančiųjų kalba"

Zojos Rudak "neigiančiųjų kalba"

KNYGA "Metodinis rinkinys klasės vadovui"